Trang chủ » » Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)
 • Hình từ Internet
 • 体外受精
 • 體外受精
 • Tǐwài shòujīng
 • In Vitro Fertilization

 • 体外人工受精
 • 體外人工受精
 • Tǐwài réngōng shòujīng

 • 试管受精
 • 試管受精
 • Shìguǎn shòujīng
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến