Trang chủ » » Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP)
   • 普及特惠稅制
  • Pǔjí tèhuì shuìzhì
  • General Special Preference (GSP)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

LazadaMỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến