Trang chủ » » Tổng sản phẩm quốc nội khu vực (GRDP)
  • 6/06/2019 03:44:00 CH
  • 地区生产总值
  • 地區生產總值
  • Dìqū shēngchǎn zǒng zhí
  • Gross reginal domestic product


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến