Trang chủ » » Tổng sản phẩm quốc nội khu vực (GRDP)
  • 地区生产总值
  • 地區生產總值
  • Dìqū shēngchǎn zǒng zhí
  • Gross reginal domestic product


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

LazadaMỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến