Trang chủ » » Tổng sản phẩm quốc nội khu vực (GRDP)


  • 地区生产总值
  • 地區生產總值
  • Dìqū shēngchǎn zǒng zhí
  • Gross reginal domestic product


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến