Trang chủ » » Làm việc thiện sẽ được lên thiên đàng, làm việc ác sẽ phải xuống địa ngục
  • 一念天堂,一念地狱
  • 一念天堂,一念地獄
  • Yīniàn tiāntáng, yīniàn dìyù0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến