Trang chủ » » Hoa bằng lăng tím
  •     Hình từ internet


  • 大花紫薇
  • Dà huā zǐwēi
  • Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

LazadaMỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến