Trang chủ » » Hoa bằng lăng tím
  •     Hình từ internet


  • 大花紫薇
  • Dà huā zǐwēi
  • Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến