Trang chủ » » Cắt băng khai trương
 

  • 剪彩仪式
  • 剪彩儀式
  • Jiǎncǎi yíshì
  • Opening ribbon cutting
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến