Trang chủ » » Cắt băng khai trương
 

  • 剪彩仪式
  • 剪彩儀式
  • Jiǎncǎi yíshì
  • Opening ribbon cutting
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến