Trang chủ » » Cạc màn hình  • 显卡
  • 顯卡
  • Xiǎnkǎ

  • Video card; Display card; 
  • Graphics card; Video adapter


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến