Trang chủ » » Cạc màn hình
  • 6/11/2019 09:43:00 CH  • 显卡
  • 顯卡
  • Xiǎnkǎ

  • Video card; Display card; 
  • Graphics card; Video adapter


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến