Trang chủ » » Định giá theo phân khúc khách hàng
  • 4/30/2019 12:41:00 SA


Chia sẻ kinh nghiệm cho cơn sốt Phượng Hoàng cổ trấn  • 顾客差别定价
  • 顧客差別定價
  • Gùkè chābié dìngjià

  • 顾客细分定价
  • 顧客細分定價
  • Gùkè xìfēn dìngjià

  • Customer-segment pricing
Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến