Trang chủ » » Định giá theo phân khúc khách hàng


Chia sẻ kinh nghiệm cho cơn sốt Phượng Hoàng cổ trấn  • 顾客差别定价
  • 顧客差別定價
  • Gùkè chābié dìngjià

  • 顾客细分定价
  • 顧客細分定價
  • Gùkè xìfēn dìngjià

  • Customer-segment pricing
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức
MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến