Trang chủ » » Hình chiếu trục đo


  • 轴侧投影
  • 軸側投影
  • Zhóu cè tóuyǐng
  • Axonometric View0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến