Trang chủ » » Cột chống thủy lực •  液压支柱
 • 液壓支柱
 • Yèyā zhīzhù

 • Cột chống thủy lực đơn (Trong hầm lò)
 • 单体液压支柱
 • 單體液壓支柱
 • Dān tǐ yèyā zhīzhù

 • Cột chống thủy lực hai chiều
 • 双伸缩液压支柱
 • 雙伸縮液壓支柱
 • Shuāng shēnsuō yèyā zhīzhù


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến