Trang chủ » » Trứng ốp la
  • 荷包蛋
  • Hébāodàn

  • Tiếng Pháp: Oeufs au plat
  • Tiếng Anh: Fried egg

             
            Hình: Internet


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến