Trang chủ » » Đèn chỉ dẫn thoát hiểm  •          
  •     Hình minh họa từ Internet
  • 避难引导灯
  • 避難引導燈
  • Bìnàn yǐndǎo dēng

  • 出口指示灯
  • 出口指示燈 
  • Chūkǒu zhǐshì dēng (Bạn Trinh)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến