Trang chủ » » Nguồn di truyền gia súc
  • 畜禽遗传资源
  • 畜禽遺傳資源
  • Chù qín yíchuán zīyuán0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến