Trang chủ » » Giết mổ gia súc
  • 12/01/2018 05:24:00 CH


  • Giết mổ gia súc - Hình minh họa từ Internet

  • 屠宰畜禽(Động từ)
  • Túzǎi chù qín
* Lò giết mổ gia súc
  • 畜禽屠宰场
  • 畜禽屠宰場
  • Chù qín túzǎi chǎng
Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến