Trang chủ » » Giết mổ gia súc


  • Giết mổ gia súc - Hình minh họa từ Internet

  • 屠宰畜禽(Động từ)
  • Túzǎi chù qín
* Lò giết mổ gia súc
  • 畜禽屠宰场
  • 畜禽屠宰場
  • Chù qín túzǎi chǎng
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến