• 1- Bút xóa băng
  • 涂改带
  • Túgǎi dài  • Ảnh Internet
  • 2- Bút xóa nước
  • 涂改笔
  • 塗改筆
  • Túgǎi bǐ


  • 立可白
  • Lì kě bái
  • @ Từ dùng ở Đài Loan0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến