Trang chủ » » Cạnh tranh lành mạnh
  • 11/21/2018 09:18:00 SA
  • 公平竞争
  • Gōngpíng jìngzhēng

  • Fair competition

  • 公平竞争是指竞争者之间所进行的公开、平等、公正的竞争。公平竞争对市场经济的发展具有重要的作用。它可以调动经营者的积极性,使他们不断完善管理,向市场提供质优价廉的新产品。它可以使社会资源得到合理的配置,并最终为消费者和全社会带来福利。
  • "Cạnh tranh lành mạnh" nói đến sự cạnh tranh công khai, bình đẳng, công bằng giữa các đối thủ cạnh tranh. Sự cạnh tranh lành mạnh đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế thị trường. Nó có thể khơi dậy sự tích cực của nhà kinh doanh, giúp họ không ngừng hoàn thiện việc quản lý, cung cấp cho thị trường các sản phẩm mới với chất lượng cao và giá cả hợp lý. Nó có thể giúp các tài nguyên của xã hội được phân phối hợp lý, và cuối cùng sẽ mang lại phúc lợi cho cả người tiêu dùng và xã hội đều.
  • (Nguồn: baidu.com, Admin dịch)Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến