Trang chủ » , » Cái bay (thợ hồ)
Cái bay - Hình minh họa: Internet
  • 泥刀
  • Ní dāo

  • 抹子
  • Mǒ zi

  • 小铲子
  • Xiǎo chǎnzi

  • Trowel
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến