Trang chủ » » Bộ điều tốc ly tâm
  • 11/30/2018 09:22:00 SA
  • 离心调速器[调节器]
  • 離心調速器[調節器]
  • Líxīn tiáo sù qì [tiáojié qì]


  • 离心式传感器
  • 離心式傳感器
  • Líxīn shì chuángǎnqì
  • Centrifugal governor

  •  Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến