Trang chủ » » Bộ điều tốc ly tâm
  • 离心调速器[调节器]
  • 離心調速器[調節器]
  • Líxīn tiáo sù qì [tiáojié qì]


  • 离心式传感器
  • 離心式傳感器
  • Líxīn shì chuángǎnqì
  • Centrifugal governor

  •  0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến