Trang chủ » » Bộ điều tốc ly tâm
  • 离心调速器[调节器]
  • 離心調速器[調節器]
  • Líxīn tiáo sù qì [tiáojié qì]


  • 离心式传感器
  • 離心式傳感器
  • Líxīn shì chuángǎnqì
  • Centrifugal governor

  •  0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến