Trang chủ » » Thiết bị hòa đồng bộ tự động (ASD)
  • 自动同步装置
  • 自動準同步裝置
  • Zìdòng zhǔn tóngbù zhuāngzhì

  • Auto synchronizing device (ASD)0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến