Trang chủ » » Trục hoành
  • 横轴
  • 橫軸
  • Héng zhóu
  • Axis of abscissa0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến