Trang chủ » » Chiều cao cột nước  • 扬程
  • 揚程
  • Yángchéng

  • * Từ dùng cho máy bơm hoặc thủy điện.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến