• Hình từ internet

 • 电池
 • 電池
 • Diànchí

 • 铅蓄电池
 • 鉛蓄電池
 • Qiān xùdiànchí
 • Ắ-quy a-xít chì: 

 • CÂU DỊCH SẴN VIỆT-TRUNG

  CÁC NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

  tại đây


 • 004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến