Trang chủ » , » Lỗ thủng tầng ozone


  •  
  • Hình từ internet

  • 臭氧洞 
  • Chòuyǎngdòng
  • Ozonosphere hole

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến