Trang chủ » » Mức sống thấp nhất


  •  最低生活水平 
  • Zuìdī shēnghuó shuǐpíng

  • *Tiêu chuẩn mức sống thấp nhất
  • 最低生活水平标准
  • 最低生活水平標準 
  • Zuìdī shēnghuó shuǐpíng biāozhǔn

  • CÙNG THỬ DỊCH CÁC 
  •  NỘI DUNG THỰC TẾ TRONG HỢP ĐỒNG NHÉ!
  • tại đây
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến