Trang chủ » » Nội quy lao động  • Hình từ internet

  •  劳动规章
  • 勞動規章 
  • Láodòng guīzhāng

  • 001 - Dịch câu Việt-Trung về HĐLĐ
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến