Trang chủ » » Nội quy lao động  • Hình từ internet

  •  劳动规章
  • 勞動規章 
  • Láodòng guīzhāng

  • 001 - Dịch câu Việt-Trung về HĐLĐ
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến