Trang chủ » » Khuy bấm (cúc bấm)


  • Hình từ internet

  • 1- 按扣
  • Àn kòu
  • 2- 子母扣
  • Zǐ mǔ kòu
  • Sách nói: QUẢNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG
  • Chương 6 - KHUYÊN AI CHỚ CÓ NGỒI RỒI 
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến