Trang chủ » » Tiêu chí tăng trưởng kép


 

Hình từ internet

Tiêu chí tăng trưởng kép

年复合增长率

年復合增長率

Nián fùhé zēngzhǎng lǜ

Compound annual growth rate0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến