Trang chủ » » Chữ nổi/Chữ Braille

 • Hình từ internet

 • 1- 点字
 • 點字
 • Diǎn zì

 • 2- 盲文
 • Mángwén

 • 3- 凸字
 • Tū zì

 • 4- Sách chữ nổi
 • 点字书
 • 點字書
 • Diǎn zì shū
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến