Trang chủ » » Chữ nổi/Chữ Braille
 • 7/10/2020 11:05:00 SA

 • Hình từ internet

 • 1- 点字
 • 點字
 • Diǎn zì

 • 2- 盲文
 • Mángwén

 • 3- 凸字
 • Tū zì

 • 4- Sách chữ nổi
 • 点字书
 • 點字書
 • Diǎn zì shū
Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến