Trang chủ » » Bánh chưng, bánh tét
  • 粽子
  • Zòngzi
Gói bánh chưng, bánh tét

包粽子
Bāo zòngzi
Tham khảo bài "Bánh chưng xanh"0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến