Trang chủ » » Chấm công vân tay  • 指纹考勤
  • 指紋考勤
  • Zhǐwén kǎoqín


  • Máy chấm công vân tay
  • 指纹考勤机
  • 指紋考勤機
  • Zhǐwén kǎoqín jī
Hình minh họa từ Internet
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến