Trang chủ » » Khu chế xuất  • 出口加工区
  • 出口加工區
  • Export Processing zone

Xưởng (nhà máy) chế xuất
  • 出口加工厂
  • 出口加工廠
  • Chūkǒu jiāgōng chǎng

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến