Trang chủ » » Dòng khởi động
  • 起动[起始]电流
  • 起動[起始]電流
  • Qǐdòng [qǐ shǐ] diànliú

  • Starting current0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến