Trang chủ » » Sân trượt băng
 • 7/02/2022 11:31:00 CH


 •  
 • TẶNG XU KHI ĐĂNG KÝ!
 • TÍCH XU ĐỔI HỌC PHÍ!
 • Xem Hướng dẫn đăng ký thành viên tại đây!
 •  
 • Câu dịch sẵn – cho DÂN PHIÊN DỊCH; DÂN HỌC DỊCH

 • Cần câu nào - Check đáp án câu đó
 • https://www.hocdichonline.com

 • Sân trượt băng tiếng Trung là gì?
 • 滑冰场
 • 滑冰場
 • Huábīng chǎng

 • 溜冰场
 • 溜冰場
 • Liūbīng chǎng
 • Skating rink

 • Bài tham khảo song ngữ tại đây
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến