Trang chủ » » Hội đồng quản trị
 • 3/02/2022 05:33:00 CH


 • TẶNG XU KHI ĐĂNG KÝ!

  TÍCH XU ĐỔI HỌC PHÍ!

  Xem Hướng dẫn đăng ký thành viên tại đây!

   

  Câu dịch sẵn – BẢO BỐI cho DÂN PHIÊN DỊCH; DÂN HỌC DỊCH

  https://www.hocdichonline.com


 • Hội đồng quản trị tiếng Trung là gì?

 • Thường viết tắt là: HĐQT

 •  董事会
 • 董事會 
 • Dǒngshìhuì
* Ủy viên HĐQT
董事
Dǒngshì

Bài tham khảo song ngữ tại đây
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến