Trang chủ » » Văn phòng
 • 1/16/2022 01:44:00 SA • * Văn phòng làm việc thông thường:
 • 办公室
 • 辦公室
 • Bàngōngshì

 • * Văn phòng luật
 • 律师事务所
 • 律師事務所
 • Lǜshī shìwù suǒ

 • * Văn phòng kế toán (Mô hình dịch vụ ở TQ, ĐL)
 • 会计事务所
 • 會計事務所
 • Kuàijì shìwù suǒ

Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến