Trang chủ » » Trường phổ thông liên cấp


  •  Trường liên cấp tiểu học - THCS
  • 九年一贯制学校
  • 九年一貫制學校
  • Jiǔ nián yīguàn zhì xuéxiào

  • Trường liên cấp tiểu học, THCS, THPT
  • 十二年一贯制学校
  • 十二年一貫制學校
  • Shí'èr nián yīguàn zhì xuéxiào

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến