Trang chủ » » Tia hồng ngoại


  •  
  • Hình từ internet

  • 红外线
  • 紅外線
  • Hóngwàixiàn
  • Infrared rays


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến