Trang chủ » » Tia hồng ngoại
  • 11/08/2021 10:34:00 SA


  •  
  • Hình từ internet

  • 红外线
  • 紅外線
  • Hóngwàixiàn
  • Infrared rays


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến