Trang chủ » » Tên các loại vắc-xin Covid-19 phổ biến
 • 11/02/2021 06:04:00 CH


 •  
 • Hình từ Internet

 • Pfizer -BioNTech (Mỹ)
 • 辉瑞
 • 輝瑞
 • Huīruì

 • AstraZeneca (Anh)
 • 阿斯利康
 • Ā sī lìkāng
 • 阿斯特拉捷利康
 • Ā sī tè lā jiélì kāng

 • Sputnik V (Nga)
 • Sputnik V新冠肺炎疫苗
 • Sputnik V xīnguān fèiyán yìmiáo

 • Moderna疫苗 (Mỹ)
 • ModernaYìmiáo

 • Sinopharm (TQ)
 • 新型冠状病毒灭活疫苗
 • 新型冠狀病毒滅活疫苗
 • Xīnxíng guānzhuàng bìngdú miè huó yìmiáo
 • 国药疫苗
 • 國藥疫苗
 • Guóyào yìmiáo

 • Sinovac (TQ)
 • 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞)
 • 新型冠狀病毒滅活疫苗(Vero細胞)

 • Abdala (Cuba)
 • 哈瓦那
 • Hāwǎnà

 • Novavax (Mỹ)
 • 诺瓦瓦克斯
 • 諾瓦瓦克斯
 • Nuò wǎ wǎ kè sī


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến