Trang chủ » » Công suất ra - Công suất vào


 •  
 • Công suất (đầu) ra
 • 输出功率
 • 輸出功率
 • Shūchū gōnglǜ
 • Output power

 • Công suất (đầu) vào
 • 输入功率
 • 輸入功率
 • Shūrù gōnglǜ
 • Input power

 • Thiết bị đầu vào và đầu ra
 • 输入输出设备
 • 輸入輸出設備
 • Shūrù shūchū shèbèi
 • Input - Output device


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến