Trang chủ » » Bánh răng nón


  •  
  • Hình từ internet

  • 锥齿轮
  • 錐齒輪 
  • Zhuī chǐlún

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến