Trang chủ » » Bánh răng nón
  • 10/13/2021 09:22:00 CH


  •  
  • Hình từ internet

  • 锥齿轮
  • 錐齒輪 
  • Zhuī chǐlún

Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến