Trang chủ » » Mạch ngừng
  • 9/04/2021 11:37:00 CH  • Khe nối thi công
  • Mạch kết cấu (của bê-tông)
  • Mạch ngừng
  • 施工缝 
  • 施工縫 
  • Shīgōng fèng
  • Construction joint

Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến