Trang chủ » » Mạch ngừng  • Khe nối thi công
  • Mạch kết cấu (của bê-tông)
  • Mạch ngừng
  • 施工缝 
  • 施工縫 
  • Shīgōng fèng
  • Construction joint

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến