Trang chủ » » Turbine gió


  • Hình từ internet


  •  *风轮机
  • 風輪機 
  • Fēng lúnjī

  • *风力机
  • 風力機 
  • Fēnglì jī
  • Wind turbines


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến