Trang chủ » » Turbine gió
  • 8/04/2021 02:51:00 CH


  • Hình từ internet


  •  *风轮机
  • 風輪機 
  • Fēng lúnjī

  • *风力机
  • 風力機 
  • Fēnglì jī
  • Wind turbines


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến