Trang chủ » » Điều trị nội trú - ngoại trú
  • 8/18/2021 11:57:00 SA


  •  
  • Điều trị nội trú
  • 住院病人
  • Zhùyuàn bìngrén

  • Điều trị ngoại trú
  • 门诊病人
  • 門診病人 
  • Ménzhěn bìngrén
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến