Trang chủ » » Bệnh zona thần kinh


  •  
  • Hình từ internet

  • * Tên khác: Bệnh giời leo
  • 带状疮疹
  • 帶狀瘡疹 
  • Dài zhuàng chuāng zhěn
  • Herpes zoster
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến