Trang chủ » » Vô cùng thương tiếc


  • Thường dùng cho dòng chữ ở nhà tang lễ.
  • VD: Vô cùng thương tiếc ông/bà....

  •  沉痛悼念 
  • Chéntòng dàoniàn
    • CÙNG THỬ DỊCH CÁC 
    •  NỘI DUNG THỰC TẾ TRONG HỢP ĐỒNG NHÉ!

    tại đây


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến