Trang chủ » » Tập đoàn tài chính
  • 6/02/2021 11:57:00 SA


  •  

  • * 金融集团
  • 金融集團 
  • Jīnróng jítuán


  • *财团
  • 財團 
  • Cáituán
  • 财团是极少数金融寡头控制的巨大银行和巨大企业融合而成的垄断集团。金融资本集团的简称。Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến