Trang chủ » » Thép đai
 • 5/07/2021 04:55:00 CH


 • Hình từ internet


 • * Băng thép cuộn
 •  钢带
 • 鋼帶 
 • Gāng dài
 • Steel belt

 • * Thép đai buộc cốt thép
 • 箍钢
 • 箍鋼 
 • Gū gāng
 • Hoop-iron
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến