Trang chủ » » Thép đai


 • Hình từ internet


 • * Băng thép cuộn
 •  钢带
 • 鋼帶 
 • Gāng dài
 • Steel belt

 • * Thép đai buộc cốt thép
 • 箍钢
 • 箍鋼 
 • Gū gāng
 • Hoop-iron
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến