Trang chủ » » Nhà xây thô
  • 5/21/2021 04:10:00 CH


  •  
  • Hình từ internet

  • 毛坯房 
  • Máopī fáng
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến