Trang chủ » » Thả hồn vào biển
  • 4/28/2021 02:58:00 CH


  •  

  • * Dùng trong việc tang lễ
  • 魂归大海
  • 魂歸大海 
  • Hún guī dàhǎi

  • * Dùng trong văn thơ lãng mạn
  • 心归大海
  • 心歸大海 
  • Xīn guī dàhǎi
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến