Trang chủ » » Thả hồn vào biển


  •  

  • * Dùng trong việc tang lễ
  • 魂归大海
  • 魂歸大海 
  • Hún guī dàhǎi

  • * Dùng trong văn thơ lãng mạn
  • 心归大海
  • 心歸大海 
  • Xīn guī dàhǎi
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến