Trang chủ » » Nội tiết tố nam - nữ  • * Nội tiết tố nữ
  •  雌激素
  • Cí jīsù
  • Estrogen

  • * Nội tiết tố nam
  • 睾丸素 
  • Gāowán sù
  • Testosterone0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến